ABC WSPÓŁPRACY

Cześć,

Masz przed sobą brief. To klucz do naszej współpracy.

Postaraj się jak najdokładniej przygotować lub odpowiedzieć na zawarte pytania. Przemyślane i trafne odpowiedzi sprawią, że będziemy mogli stworzyć odpowiednią przestrzeń dla Ciebie.

To będzie idealny wstęp do naszej współpracy, poznajmy się lepiej.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym brief`ie służą jedynie naszej współpracy i są poufne.

 • autorskie szkice koncepcyjne głównego projektanta
 • fotorealistyczne wizualizacje wnętrz
 • wizualizacja 360 stopni przystosowana do technologi VR
 • zestawienie elementów użytych w projekcie (meble, dekoracje, materiały wykończeniowe itd.)
 • mock-up materiałów (praca na materiałach i próbkach)
 • przedmiar
 • kosztorys
 • rysunki wykonawcze wnętrz, mebli, wyposażenia
 • wizyty architektów na miejscu przynajmniej raz na tydzień
 • spotkania architekta z każdym z wykonawców zatrudnionych przez inwestora w celu przekazania dokumentacji i jej omówienia
 • wsparcie w zakupie elementów z zestawienia
 • korekta projektu w trakcie realizacji pod nowe ustalenia, zmiany, życzenia ze strony inwestora, wykonawcy
 • spotkania architekta z wykonawcami na ich prośbę
 • Dla projektów publicznych, komercyjnych, wielkich przestrzeni praca projektowa trwa około 6 miesięcy. Wierzymy że nasza praca nad takimi przestrzeniami niesie za sobą bardzo duże możliwości. Nie tylko budujemy wizualną stronę Twojego miejsca, ale dajemy mu także nowe możliwości. Ożywiamy przestrzenie w których wcześniej ruch był nie zadowalający. To wymaga zgłębienia i pracy nad tematem wielokrotnie bardziej złożonej niż standardowy zakres usługi projektowej. Dlatego też współpracujemy z ekspertami z wielu branż, w tym: gastronomii, hotelarstwa, trendsetterami, specjalistami ds. brandingu. Pierwsze 1,5 miesiąca zajmie nam praca Wspólnie z Tobą nad koncepcją. W tym czasie arch. Aleksander przygotuje pełne szkice koncepcji. Jest to moment w którym rozwija się pomysł na Twoją przestrzeń. Tradycyjny rysunek jest najlepszą metodą weryfikacji tego co rodzi się w głowie projektanta. Na jego bazie powstają kolejne kreski i tak rozwija się praca, która liczymy że doprowadzi nas do miejsca, którego sami się nie spodziewamy. Dalej pomysł architekta już w wieloosobowym zespole będzie przenoszony na fotorealistyczne wizualizacje lub modele fizyczne do Twojej akceptacji. Korekty wstępnych wizualizacji, zmiany, a po nich finalnie przejdziemy do pracy na próbkach, czyli fizycznych kawałkach materiałów, które finalnie złożymy na MOCK-UP materiałów użytych w projekcie. Zobaczymy, jak zestawiają się ze sobą w praktyce materiały które Ci proponujemy. Kolejne miesiące to już tworzenie dokumentacji technicznej do projektu. Lubimy mieć odpowiedź na każde pytanie w trakcie konsultacji czy wizyt na budowie.
 • Dla mniejszych projektów oraz prywatnych przestrzeni praca nad projektem trwa około 3 miesięcy
 • wybór wykonawców
 • odpowiedzialność za niestaranne wykonanie elementów wnętrz przez wykonawców
 • egzekwowanie reklamacji zarówno dla produktów jak i prac prowadzonych przez wykonawców
 • wykonywanie oraz zakładanie gotówki za zakupy inwestora
 • pilnowanie otrzymywania i opłacania wszelkich faktur przez inwestora
 • pilnowanie harmonogramu prac przy realizacji (projekt powstaje na ustalony termin, dopilnowanie harmonogramu jest zależne tylko i wyłącznie od wykonawców i tempa zakupów wykonywanych przez inwestora)
 • ustalanie wysokości wynagrodzeń wykonawców, sporządzanie umów z wykonawcami
 • odpowiedzialność za opóźnienie remontu (nie wywiązywanie się wykonawców z ustalonych terminów, wydarzenia losowe, reklamacje, błędy przy dostawie materiałów i wyposażenia, opóźnienia dostaw itp.)
 • odpowiedzialność za przekroczenie kosztorysu (kosztorys powstaje w oparciu o aktualne ceny produktów oraz średnie wynagrodzenia wykonawców w momencie sporządzania projektu, obejmuje wyłącznie elementy wymienione w projekcie. Dzieła nietypowe są wyceniane na podstawie wiedzy i doświadczenia architekta)
 • inwestor pilnuje kosztorysu, a nie architekt (zwróć się z prośbą do architekta w trakcie realizacji, to pomoże zawczasu wprowadzić logiczną optymalizację. Pamiętaj, wyślij projekt do wyceny do kilku wykonawców, a nie do jednego w celu uniknięcia zawyżenia kosztu prac)

Każde ustalenie poza projektem pomiędzy wykonawcą / inwestorem a architektem będzie sporządzane na piśmie i przetrzymywane w biurze architekta do wglądu. Jeśli dany wykonawca ma pytania lub zastrzeżenia do projektu, to w jego interesie jest spotkać się z architektem.

Architektura w moim przekonaniu nie polega na realizowaniu rzeczy łatwych, dobieraniu kolorów do wnętrz ani dodatków. Staram się za to tworzyć P R Z E S T R Z E Ń. Budować ją niczym budynek. Oddziaływać na emocje osoby przebywającej we wnętrzu. Tworzyć idealne warunki do wyciszenia, D  Y S T A N S U od nadmiaru bodźców, którymi jesteś atakowany na co dzień. Zdrową, M I N I M A L I S T Y C Z N Ą przestrzeń oddzielającą pracę od odpoczynku. Z drugiej jednak strony chcę, aby każde wnętrze miało swój indywidualny charakter. Dlatego żaden z moich projektów nie będzie najprostszy do realizacji, ani oczywisty.

Liczę na miłą i kreatywną pracę nad Twoją przestrzenią.

 

mgr inż. arch. Aleksander Bernatowicz